Φορτώνιιιιει

Αν πας με άλλη…

Αν πας με άλλη…

Panos PanicPanos Panic09/09/20161min

zina

Κι άλλη Λαϊκή Τέχνη στο Facebook

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.