Φορτώνιιιιει

Θα είναι βαρύ το κλίμα το φθινόπωρο

Θα είναι βαρύ το κλίμα το φθινόπωρο


13934761_1769752119909387_5380733335803253045_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.