Φορτώνιιιιει

Τα ίσα ανάποδα…

Τα ίσα ανάποδα…

Panos PanicPanos Panic06/09/20161min

Magazine


mazo-guernica

Κι άλλη Λαϊκή Τέχνη στο Facebook

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)