Φορτώνιιιιει

Άστοχες οι λιτανείες

Άστοχες οι λιτανείες

Panos PanicPanos Panic22/10/20161min

vroxi

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)