Φορτώνιιιιει

Ένα μάτσο ηλίθιοι που δεν χαμπαριάζουν από κίνδυνο

Ένα μάτσο ηλίθιοι που δεν χαμπαριάζουν από κίνδυνο

LiberteamLiberteam01/11/20168min
Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο

Είναι ατρόμητοι. Δεν τους σκιάζει φοβέρα καμιά. Δεν μασάνε τον… Σκέτο δεν μασάνε.

Μπααα…

Είναι απλά πανίβλακες.

bunch_of_idiots_01 bunch_of_idiots_02 bunch_of_idiots_03 bunch_of_idiots_04 bunch_of_idiots_05 bunch_of_idiots_06 bunch_of_idiots_07 bunch_of_idiots_08 bunch_of_idiots_09 bunch_of_idiots_10 bunch_of_idiots_11 bunch_of_idiots_12 bunch_of_idiots_13 bunch_of_idiots_14 bunch_of_idiots_15 bunch_of_idiots_16 bunch_of_idiots_17 bunch_of_idiots_18 bunch_of_idiots_19 bunch_of_idiots_20 bunch_of_idiots_21 bunch_of_idiots_22 bunch_of_idiots_23 bunch_of_idiots_24 bunch_of_idiots_25 bunch_of_idiots_26 bunch_of_idiots_27 bunch_of_idiots_28 bunch_of_idiots_29 bunch_of_idiots_30 bunch_of_idiots_31 bunch_of_idiots_32 bunch_of_idiots_33

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων