Έργα ζωγραφικής για μεγεθυντικό φακό

Έργα ζωγραφικής για μεγεθυντικό φακό

LiberteamLiberteam10/09/2015

 

Η Karen Libecap έχει απίστευτη υπομονή, τέχνη και μάτι μικροσκόπιο…

chic_mini_paint_01
chic_mini_paint_02
chic_mini_paint_03
chic_mini_paint_04
chic_mini_paint_05
chic_mini_paint_06
chic_mini_paint_07
chic_mini_paint_08
chic_mini_paint_09
chic_mini_paint_10
chic_mini_paint_11
chic_mini_paint_12
chic_mini_paint_13
chic_mini_paint_14
chic_mini_paint_15
chic_mini_paint_16
chic_mini_paint_17
chic_mini_paint_18
chic_mini_paint_19
chic_mini_paint_20
chic_mini_paint_21
chic_mini_paint_22
chic_mini_paint_23
chic_mini_paint_24
chic_mini_paint_25
chic_mini_paint_26
chic_mini_paint_27
chic_mini_paint_28
chic_mini_paint_29
chic_mini_paint_30
chic_mini_paint_31
chic_mini_paint_32

 

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων