Φορτώνιιιιει

Έτσι βρίσκει δουλειά ο επαγγελματίας

Έτσι βρίσκει δουλειά ο επαγγελματίας


10363420_1083513725062518_5739983150396413857_o

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου