Έτσι γίνονται οι παρεξηγήσεις…

Έτσι γίνονται οι παρεξηγήσεις…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου