Φορτώνιιιιει

Έτσι, να μπαίνει τάξη

Έτσι, να μπαίνει τάξη


12376751_1525489724434465_7000168032546144731_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου