Φορτώνιιιιει

Έτσι χτυπάει ο άντρας ο σωστός

Έτσι χτυπάει ο άντρας ο σωστός


giphy (1)

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.