Φορτώνιιιιει

Έχει απαιτήσεις το βουλευτιλίκι

Έχει απαιτήσεις το βουλευτιλίκι

Panos PanicPanos Panic13/04/20161min

giphy

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.