Έχουμε τον τιμοκατάλογο του Βαρουφάκη. Σπαρταράει!

Έχουμε τον τιμοκατάλογο του Βαρουφάκη. Σπαρταράει!

Ο σταρ ακαδημαϊκός πουλά λέει τις δημαγωγικές του υπηρεσίες έναντι αδράς αμοιβής, αν και ο Βαρούφ δεν το δέχεται αυτό. Αλλά αυτά τα έχεις ακούσει ήδη.

Κι όμως, το Libertin εξασφάλισε αναπάντεχα το μενού του σεφ Γιάνη, με τις βελουτέ διαλέξεις και τα πάνελ ογκρατέν, και τα παρουσιάζει αποκλειστικά. ΔΙΑΔΩΣΤΕ!

brifgghftbvvis1

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω