Αυτό είναι πρόβλημα…

Αυτό είναι πρόβλημα…

Panos PanicPanos Panic21/12/2016

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)