Αλέξη, βάλε τάξη και στην Κίνα

Αλέξη, βάλε τάξη και στην Κίνα

Panos PanicPanos Panic03/07/2016

siniko-tsipras7

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)