Εμείς δεν έχουμε πρωθυπουργό, καπετάνιο έχουμε

Εμείς δεν έχουμε πρωθυπουργό, καπετάνιο έχουμε

Panos PanicPanos Panic21/12/2016

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.