Φορτώνιιιιει

Αλλάξανε οι καιροί

Αλλάξανε οι καιροί

Panos PanicPanos Panic16/06/20161min

judas

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.