Φορτώνιιιιει

Αλλάχ… αμάν!

Αλλάχ… αμάν!


1917849_875122462585873_170442579821536738_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου