Ανθρώπινη φύση…

Ανθρώπινη φύση…

Panos PanicPanos Panic26/01/2019
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)