Ανταριάζουμε και πάλι τον Φιάσκο κηρύσσοντας τον Αύγουστο μήνα του κώλου

Ανταριάζουμε και πάλι τον Φιάσκο κηρύσσοντας τον Αύγουστο μήνα του κώλου

LiberteamLiberteam05/08/2015

Αφού πέρασε η εσωτερική μπόρα και κάλμαρε προσωρινά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Libertin (ο ποιος;), ώρα να επιστρέψουμε στην κανονική ροή του προγράμματος με το αγαπημένο μας θέμα.

Κάποιοι άλλωστε από μας δεν κρύβουμε ότι η όλη προσπάθεια δεν είναι παρά άλλοθι για να απολαμβάνουμε κωλαράκια κάθε μέρα, όλη μέρα.

Με κίνδυνο λοιπόν να επικρατήσει και πάλι αναταραχή στα συνήθως ήρεμα νερά της ιστοσελίδας μας, κηρύσσουμε τον Αύγουστο μήνα του κώλου! Και φυσικά έπεται συνέχεια…

asseesopsof1

asseesopsof2

asseesopsof3

asseesopsof5

asseesopsof4

asseesopsof6

asseesopsof7

asseesopsof8

asseesopsof9

asseesopsof10

asseesopsof11

asseesopsof12

asseesopsof13

asseesopsof14

asseesopsof16

asseesopsof15

asseesopsof17

asseesopsof18

asseesopsof19

asseesopsof20

asseesopsof21

asseesopsof22

asseesopsof23

asseesopsof24

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων