Αν το GoT ήταν ελληνικό

Αν το GoT ήταν ελληνικό

Panos PanicPanos Panic12/03/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)