Φορτώνιιιιει

Απόδειξη ότι ο Καμμένος δεν υπάρχει

Απόδειξη ότι ο Καμμένος δεν υπάρχει


13256239_1030088337085356_2996076225067839277_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.