Από μικρός κορόιδο

Από μικρός κορόιδο

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου