Φορτώνιιιιει

Από τον ποιητή Φανφάρα στον πολιτικό φανφάρα

Από τον ποιητή Φανφάρα στον πολιτικό φανφάρα


d51847d6d3e22a1fd38f243daf59e474-696x464

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου