Αρχισε το τρολινγκ

Αρχισε το τρολινγκ

CV0QbCLVEAADKTd

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου