Ας πρόσεχες μανδάμ

Ας πρόσεχες μανδάμ


10391530_1710681775884168_7017925577316317959_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου