Φορτώνιιιιει

Αυτός είναι ο καλύτερος τίτλος που δόθηκε ποτέ στο ελληνικό ίντερνετ

Αυτός είναι ο καλύτερος τίτλος που δόθηκε ποτέ στο ελληνικό ίντερνετ


Πούλιτζερ στον συντάκτη τώρα!

Την ώρα που η δημοσιογραφία ερίζει ακόμα για την υφολογία των τίτλων και το εννοιολογικό φορτίο τους, παίζοντας με σημαίνοντα και σημαινόμενα, υπάρχει εκεί έξω ένας συντάκτης που στέλνει όλη τη θεωρητική κουβέντα αδιάβαστη.

Εδώ κυριαρχεί η ακρίβεια της περιγραφής, η σημασιολογική λιτότητα, η σαφήνεια και αυτό που οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι λένε «to the point». Παίρνεις μόνο την ωμή είδηση δηλαδή, το αντικειμενικό γεγονός, χωρίς τις δημοσιογραφικές φιοριτούρες. Το λες και λακωνίζειν, χωρίς φυσικά το φιλοσοφείν.

jjjbnntaakoosswsss1

Μπράβο, εύγε, γιούπι, ζήτω!

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω