Αφού τα ξέρει όλα…

Αφού τα ξέρει όλα…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου