Αχ έρωτα…

Αχ έρωτα…

Panos PanicPanos Panic21/01/2018
Panos PanicPanos Panic21/01/2018

Magazine

...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)