Βλέποντας μπροστά…

Βλέποντας μπροστά…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου