Βρίσε χωρίς να πεις λέξη

Βρίσε χωρίς να πεις λέξη

Panos PanicPanos Panic21/12/2017
Πας να μάθεις μία ξένη γλώσσα. Δεν είσαι πια 10 χρονών. Είσαι και λίγο αλανάκι. Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που ζητάς να σου μάθουν;

Πας να μάθεις μία ξένη γλώσσα. Δεν είσαι πια 10 χρονών. Είσαι και λίγο αλανάκι.

Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις που ζητάς να σου μάθουν;

Ε, τι άλλο; Τις κακές.

Όλες οι γλώσσες του κόσμου έχουν την “βρωμιά” τους. Γιατί όχι και η νοηματική;

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)