Φορτώνιιιιει

Βρε, λες;

Βρε, λες;

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου