Βρε πώς άλλαξε ο κόσμος μας…

Βρε πώς άλλαξε ο κόσμος μας…

Και όχι πάντα προς το καλύτερο…

life-then-and-now-38 life-then-and-now-34 life-then-and-now-31 life-then-and-now-27 life-then-and-now-25life-then-and-now-19 life-then-and-now-17 life-then-and-now-14 life-then-and-now-13 life-then-and-now-8life-then-and-now-7 life-then-and-now-2 life-then-and-now-1

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου