Φορτώνιιιιει

Για δυνατούς λύτες

Για δυνατούς λύτες


12631516_1262450337115111_5077407240132073097_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου