Φορτώνιιιιει

Για να μην λουφάρει η καθαρίστρια

Για να μην λουφάρει η καθαρίστρια

Panos PanicPanos Panic01/02/20161min

esiea

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)