Δίκαιη κατανομή

Δίκαιη κατανομή

12314000_1685701751673838_2148024335744455048_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου