Φορτώνιιιιει

Δεν έχουν τον θεό τους

Δεν έχουν τον θεό τους

Panos PanicPanos Panic06/10/20161min
Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)