Δεν είναι αυτό που νομίζεις…

Δεν είναι αυτό που νομίζεις…

oops

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου