Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο

Panos PanicPanos Panic19/01/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)