Δεν κουφαίνει. Κουλαίνει…

Δεν κουφαίνει. Κουλαίνει…

13240625_1142601312487092_3899153813974899961_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.