Δεν χαμπαριάζει ο Έλληνας ρε

Δεν χαμπαριάζει ο Έλληνας ρε

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου