Φορτώνιιιιει

Δημόσιο φορέβα

Δημόσιο φορέβα

Panos PanicPanos Panic27/10/20161min

Magazine

Όλα όσα μας κάνουν Έλληνες

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν…

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.