Είδες τι βγάζει η Κρήτη μας;

Είδες τι βγάζει η Κρήτη μας;

kkritooikkkariosfi

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω