Είναι θέμα οπτικής…

Είναι θέμα οπτικής…

Panos PanicPanos Panic22/12/2015
Panos PanicPanos Panic22/12/2015

Magazine

sernika

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)