Φορτώνιιιιει

Είναι μαξιλάρια, ηλίθιε

Είναι μαξιλάρια, ηλίθιε


13466050_1697803367151728_6709150097886726502_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.