Είναι μια ώρα δύσκολη…

Είναι μια ώρα δύσκολη…

Panos PanicPanos Panic18/07/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)