Είναι πολλά τα έξοδα Καλίσι μου…

Είναι πολλά τα έξοδα Καλίσι μου…

Panos PanicPanos Panic28/08/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)