Είναι πολύ κωλόπαιδο ο Αλέξης

Είναι πολύ κωλόπαιδο ο Αλέξης

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου