Φορτώνιιιιει

Επικοινωνιακή τακτική

Επικοινωνιακή τακτική

Panos PanicPanos Panic16/06/20161min

pride

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)