Φορτώνιιιιει

Επιτέλους, να μπει μία αταξία κι εδώ

Επιτέλους, να μπει μία αταξία κι εδώ


sfakianakis-2

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου