Φορτώνιιιιει

Ερ-γατ-ική τάξη

Ερ-γατ-ική τάξη


12575708_10204307810210312_1410524986_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου